XML
XXXVIII.189.2017

Uchwała Nr XXXVIII.189.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-11-24
Publikujący Admin - Admin 2017-12-04 08:57