XML
XXXIX.197.2017

Uchwała Nr XXXIX.197.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018-2030

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-12-18
Publikujący Admin - Admin 2017-12-22 10:41