XML
XL.201.2017

Uchwała Nr XL.201.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018 - 2030

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-12-29
Publikujący Admin - Admin 2018-01-08 08:43