XML
110.183.2017

Uchwała Nr 110.183.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Przetarg 2: Termomodernizacja budynku schroniska młodzieżowego zgodnie z projektem pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w ramach projektu RPO WP na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-07-17
Publikujący Admin - Admin 2017-07-25 08:01