XML
121.193.2017

Uchwała Nr 121.193.2017
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania:
Przetarg 2 - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oś priorytet

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-10-05
Publikujący Admin - Admin 2017-10-10 08:28