XML
128.202.2017

Uchwała Nr 128.202.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert założonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2018 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-11-23
Publikujący Admin - Admin 2017-12-04 09:18