XML
XXX.173.2021

Uchwała Nr XXX.173.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Leskiemu i jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-01
Publikujący Admin - Admin 2021-10-01 18:06