XML
XXXI.187.2021

Uchwała Nr XXXI.187.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lesku Nr XXV.146.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Lesku nr XXX.174.2021 z dnia 1 października 2021 r.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-26
Publikujący Admin - Admin 2021-11-26 12:17