XML
89.159.2020

Uchwała Nr 89.159.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule w formule zaprojektuj i wybuduj
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-01-13
Publikujący Admin - Admin 2021-01-13 10:26
Modyfikacja Admin - Admin 2021-02-24 11:36