XML
96.172.2021

Uchwała Nr 96.172.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za 2020 rok
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2021-03-25
Publikujący Admin - Admin 2021-03-25 14:18