XML
112.200.2021

Uchwała Nr 112.200.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 – 5+878.00
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-12
Publikujący Admin - Admin 2021-08-12 14:25