XML
113.203.2021

Uchwała Nr 113.203.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za pierwsze półrocze 2021 rok

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-20
Publikujący Admin - Admin 2021-08-20 19:20