XML
XXXV.207.2022

Uchwała Nr XXXV.207.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku p. Tomasza Sroczyńskiego na czas nieobecności Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-25
Publikujący Admin - Admin 2022-03-25 15:12