XML
XXXVI.211.2022

Uchwała Nr XXXVI.211.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-29
Publikujący Admin - Admin 2022-04-29 14:27