XML
XXXVI.212.2022

Uchwała Nr XXXVI.212.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leski
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-29
Publikujący Admin - Admin 2022-04-29 14:28