XML
XXXIX.217.2022

Uchwała Nr XXXIX.217.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X.67.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-03
Publikujący Admin - Admin 2022-06-03 13:14