XML
XLI.230.2022

Uchwała Nr XLI.230.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX.56.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-22
Publikujący Admin - Admin 2022-07-22 08:22