Menu Podmiotowe menu ikonka

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leski.

1. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:
- Wniosek nauczyciela złożony w terminie:
• do dnia 30 czerwca
• do dnia 31 października

Wniosek powinien zawierać;
• nazwę wniosku" Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
• imię i nazwisko, miejsce pracy i miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
• miejscowość i datę przygotowania wniosku,
• nazwę organu właściwego do nadania stopnia awansu,
• podpis osoby wnioskującej,
• wykaz złożonych załączników

Ponadto
Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna zawierać;
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów, w tym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela,, zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
• ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko,
Biuro podawcze – parter.

4. Opłaty:
Brak opłat.

5. Termin załatwienia sprawy:
- do dnia 31 sierpnia danego roku,
- do dnia 31 grudnia danego roku.

6. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanegoPodmiot publikujący: SP
Wytworzył: Administrator 2021-04-01
Opublikował w BIP: Admin 2021-04-01 09:45:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2021-04-01 09:44:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:45:57
Liczba wyświetleń: 4891
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:45:57 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:45:57 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-04-08 09:48:51
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
Admin Szukaj
2021-04-08 09:45:16 Utworzono treść Admin Szukaj
2021-04-08 07:48:51 Aktualizacja Admin Szukaj
        Porównaj