Menu Podmiotowe menu ikonka

KIEROWANIE DZIECI DO SZKÓŁ SPECJALNYCH LUB OŚRODKÓW POZA GRANICAMI POWIATU


KIEROWANIE DZIECI DO SZKÓŁ SPECJALNYCH
LUB OŚRODKÓW POZA GRANICAMI POWIATU1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r, Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek rodziców/opiekunów prawnych o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej,
- orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko,
Biuro podawcze – parter.

4. Miejsce załatwienia sprawy:
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty – Inspektor ds. Oświaty Wojciech Wyrozumski, III piętro, p. 306, tel. 13 469 71 24 w. 316, e-mail: oswiata@powiat-leski.pl

5. Opłaty:
Brak opłat.

6. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż 30 dni.

7. Sposób załatwienia sprawy:
Osoba zainteresowana skierowaniem dziecka do kształcenia specjalnego składa wniosek na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do Starosty Leskiego, który wydaje skierowanie do wskazanej przez rodzica szkoły specjalnej. W przypadku, gdy na terenie powiatu brak odpowiedniej placówki do zapewnienia kształcenia zgodnego z wydanym orzeczeniem, Starosta Leski przekazuje sprawę do najbliższego powiatu, na terenie którego możliwe jest zapewnienie takiego kształcenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o skierowanie dziecka do szkoły specjalnejPodmiot publikujący: SP
Wytworzył: Administrator 2021-04-01
Opublikował w BIP: Admin 2021-04-01 09:56:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2021-04-01 09:56:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:46:21
Liczba wyświetleń: 1648
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:46:21 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:46:21 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-04-08 10:00:44
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-04-08 09:56:19 Utworzono treść Admin Szukaj
2021-04-08 08:00:44 Aktualizacja Admin Szukaj
        Porównaj