Menu Podmiotowe menu ikonka

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:
Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

4. Tok postępowania:
1) Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego nauczania indywidualnego zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
2) Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o nauczanie indywidualne wraz z orzeczeniem.
3) Dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o akceptację liczby godzin nauczania indywidualnego.

5. Opłaty:
Brak opłat.

6. Termin załatwienia sprawy:
Dyrektor szkoły składa wniosek o przyznanie nauczania z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia nauczania indywidualnego.
Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Administrator 2021-04-01
Opublikował w BIP: Admin 2021-04-01 10:07:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2021-04-01 10:07:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:46:48
Liczba wyświetleń: 5027
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:46:48 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:46:48 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-04-08 10:07:52 Utworzono treść Admin Szukaj
        Porównaj