Menu Podmiotowe menu ikonka

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2021 roku

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2021 roku1. Uchwała Nr 7/57/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu w Lesku na 2021 rok.

2. Uchwała Nr 7/58/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Leskiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

3. Uchwała Nr 7/30/2021 z dnia 7 maja 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lesku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

4. Uchwała Nr 7/66/2021 z dnia 7 września 2021 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Lesku informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

5. Uchwała Nr 7/2/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii:
- o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2022,
- o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022-2030


6. Uchwała Nr 7/95/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowiew sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu w Lesku na 2022 rok

Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Administrator 2021-02-08
Opublikował w BIP: Admin 2021-02-08 13:29:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2021-02-08 13:28:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:48:30
Liczba wyświetleń: 1880
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:48:30 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:48:30 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-12-09 19:43:43
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-12-09 18:43:43 Aktualizacja Admin Szukaj
2021-09-27 12:48:43
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-05-11 09:06:33
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-05-11 09:03:23
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-02-10 13:29:51 Utworzono treść Admin Szukaj
        Porównaj