Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwałi i Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2023 roku


Uchwałi i Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2023 roku

1. Uchwała Nr 7/24/2023 z dnia 17.01.2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Leskiego na 2023 rok.

2. Uchwała Nr 7/25/2023 z dnia 17.01.2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Leskiego, wynikające z zaciągniętych zobowiązań

3. Uchwała Nr 7/2/2023 z dnia 03.04.2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu w Lesku sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok

4. Uchwała Nr 7/56/2023 z dnia 19.06.2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizynej Rady Powiatu w Lesku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. 


Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2023-01-16
Opublikował w BIP: Admin 2023-01-16 11:27:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2023-01-16 11:26:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:49:14
Liczba wyświetleń: 462
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:49:14 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:49:14 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-08 12:07:25
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2023-08-08 10:07:25 Aktualizacja Admin Szukaj
2023-01-20 11:29:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2023-01-20 11:27:22 Utworzono treść Admin Szukaj
        Porównaj