Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

 

2 października 2023 r.

GN.II.6851.1.2023

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Nr KW

KS1E/00002473/7

Nr działki

41/2

Powierzchnia [ha]

1,5651ha

Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę

100,00 zł (netto) za m2/rok

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Z góry za dany rok dzierżawny

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Lesko obręb Woal Postołowa z dostępem do drogi publicznej, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo. Dla  wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Według planu teren oznaczony symbolem UT1.2 - tereny zabudowy usług turystyki oraz MN/U7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  na udostępnianie pod lokalizację nośnika reklamowego o wymiarach 8 m2 na czas oznaczony tj. na okres trzech lat

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”

 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 02.10.2023 r. do dnia 23.10.20232 r.

 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.Podmiot publikujący: GN.II
Wytworzył: Wydział IT 2023-10-02
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-02 09:10:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2023-10-02 09:00:00
Liczba wyświetleń: 24
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-02 09:10:00 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj