Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży


Lesko, dnia 22 sierpnia 2023 r.
GN.II.6840.7.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
Nr KW
KS1E/00029166/7
KS1E/00039712/3
 
KS1E/00040563/3
Nr działki
206/14
+ 1/12 cz.
dz. 206/13
dz. 206/17
 
Powierzchnia [ha] łącznie
0,1871 ha
0,1896 ha
0,0453 ha
 
Cena [zł] łącznie
104 401,00 zł
 

 
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy rekreacji indywidualnej, po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż;, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Działki nr 206/13 i 206/17 stanową dojazd do działki 206/14
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7", symbol ZL3 las projektowany natomiast działka nr 206/13 oznaczona jest jako KD-W2.3 tereny dróg wewnętrznych projektowanych.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 października 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023r.
 
 
 


Podmiot publikujący: GN.II
Wytworzył: Jakub Hotloś 2023-08-22
Opublikował w BIP: Jakub Hotloś 2023-08-22 07:23:00
Modyfikował: Jakub Hotloś 2023-08-28 07:24:49
Liczba wyświetleń: 76896
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-28 07:24:49 Utworzono treść Jakub Hotloś Szukaj
        Porównaj