Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
mgr Tadeusz Zięba, tel. 013 493 90 88

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek 11:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 11:00 - 17:00

rzecznik @ powiat-leski.pl
 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:


- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa  konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego zakresie ochrony interesu konsumentów;

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej i organizacjami konsumenckimi;

- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania;

- rozpowszechnianie wiedzy konsumenckiej w porozumieniu z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, działającymi na terenie powiatu oraz lokalnymi mediami;

- przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności  rzecznika;

- wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub przepisach odrębnych.

W celu uzyskania pomocy prawnej należy dostarczyć do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów kserokopie lub skany wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących zgłaszanego problemu, np. dowodu zakupu towaru (paragonu), warunków gwarancji (karty gwarancyjnej), treści zawartej umowy wraz z regulaminem świadczenia usług i regulaminem promocji (jeśli taki dokument jest związany ze zgłaszanym problemem), zgłoszenia reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej z przedsiębiorcą itp.

Wszystkie sprawy kierowane do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, również te wysyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) oraz telefon kontaktowy. W przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 

PRZYDATNE LINKI


Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2019-01-29
Opublikował w BIP: Admin 2018-01-01 12:07:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2018-01-01 12:07:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:47:32
Liczba wyświetleń: 6312
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:47:32 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:47:32 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2020-03-31 12:09:29
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-03-31 12:09:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-03-31 12:08:09
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Admin Szukaj
2020-03-31 10:09:29 Aktualizacja Admin Szukaj
        Porównaj