Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii


Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych  ewidencji gruntów i budynków,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowej bazy GESUT,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych:
- rejestru cen nieruchomości,
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000,
c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, takich jak:
- mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

2.  Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3.  Zakładanie osnów szczegółowych;

4.  Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2018-12-31
Opublikował w BIP: Admin 2019-01-01 10:20:00
Modyfikował: Admin 2022-03-18 13:43:31
Liczba wyświetleń: 4047
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-18 13:43:31
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-11-18 13:20:42
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-11-18 13:19:28
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-01-08 10:17:58 Utworzono treść Admin Szukaj
        Porównaj