Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. 89.149.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 89.148.2016

 •  

Uchwała NR 89.148.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Powiatu Leskiego do składu
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 89.147.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 89.146.2016

 •  

Uchwała NR 89.146.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 88.145.2016

 •  

Uchwała 88.145.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 87.144.2016

 •  

Uchwała 87.144.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 87.143.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 87.142.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 86.141.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 86.140.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 85.139.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 85.138.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 83.137.2016

 •  

Uchwała Nr 83.137.2016
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 83.136.2016

 •  

Uchwała Nr 83.136.2016
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Łukasza Szybowskiego
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 82.135.2016

 •  

Uchwała Nr 82.135.2016
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 82.134.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 81.133.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 81.132.2016

 •  

UCHWAŁA NR 81.132.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty
za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 81.131.2016

 •  

UCHWAŁA NR 81.131.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniajaca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 80.130.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 78.129.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 78.128.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 78.127.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 30

 •  

UCHWAŁA NR 77.126.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 34

 •  

UCHWAŁA NR 75.123.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 40

 •  

UCHWAŁA NR 75.122.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 71.121.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 71.120.2016

 •  

UCHWAŁA NR 71.120.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 71.119.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 71.118.2016

 •  

UCHWAŁA NR 71.118.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 24 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 70.117.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 70.116.2016

 •  

UCHWAŁA NR 70.116.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego za 2015 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 68.115.2016

 •  

UCHWAŁA NR 68.115.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 67.114.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 67.113.2016

 •  

UCHWAŁA NR 67.113.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 66.112.2016

 •  

UCHWAŁA NR 66.112.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 66.111.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 66.110.2016

 •  

UCHWAŁA NR 66.110.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 66.109.2016

 •  

UCHWAŁA NR 66.109.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 65.108.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 65.107.2016

 •  

UCHWAŁA NR 65.107.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 65.106.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 64.105.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 63.104.2016

 •  

UCHWAŁA NR 63.104.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 62.103.2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 62.102.2016

 •  

UCHWAŁA NR 62.102.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 62.101.2016

 •  

UCHWAŁA NR 62.101.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 62.100.2016

 •  

UCHWAŁA NR 62.100.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku

Przejdź do wpisu
Powrót