Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. 132.211.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 132.210.2017

 •  

Uchwała Nr 132.210.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 131.209.2017

 •  

Uchwała Nr 131.209.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 131.208.2017

 •  

Uchwała Nr 131.208.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 131.207.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 130.206.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 130.205.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 129.204.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 129.203.2017

 •  

Uchwała Nr 129.203.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 128.202.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 126.201.2017

 •  

Uchwała Nr 126.201.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 13 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 126.200.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 125.199.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 124.198.2017

 •  

Uchwała Nr 124.198.2017
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 31 października  2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 123.197.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 123.196.2017

 •  

Uchwała Nr 123.196.2017
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 120.192.2017 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 29 września 2017 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 123.195.2017

 •  

Uchwała Nr 123.195.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 121.194.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 121.193.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 120.192.2017

 •  

Uchwała Nr 120.192.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 118.191.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 116.190.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 116.189.2017

 •  

Uchwała Nr 116.189.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawiew zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 115.188.2017

 •  

Uchwała Nr 115.188.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 114.187.2017

 •  

Uchwała Nr 114.187.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 112.185.2017 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 27 lipca 2017 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 113.186.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 112.185.2017

 •  

Uchwała Nr 112.185.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 27 lipca 2017 r.

zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 111.184.2017

 •  

Uchwała Nr 111.184.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneo
oraz powołania komisji przetarowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 110.183.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 109.182.2017

 •  

Uchwała Nr 109.182.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 30 czerwca

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 107.180.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 107.181.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 106.179.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 105.178.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 105.177.2017

 •  

Uchwała Nr 105.177.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 25 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 104.176.2017

 •  

Uchwała Nr 104.176.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego
za 2016 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 102.175.2017

 •  

Uchwała Nr 102.175.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 101.174.2017

 •  

Uchwała Nr 101.174.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentu
„Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 101.173.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 100.172.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 100.171.2017

 •  

Uchwała Nr 100.171.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 100.170.2017

 •  

Uchwała Nr 100.170.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 100.169.2017

 •  

Uchwała Nr 100.169.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 99.168.2017

 •  

Uchwała Nr 99.168.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżeowa Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 98.167.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 97.166.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 97.165.2017

 •  

Uchwała Nr 97.165.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 97.164.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 97.163.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 96.162.2017

Przejdź do wpisu
Powrót