Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. 164.280.2018

 •  

Uchwała Nr 164.280.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 164.279.2018

 •  

Uchwała Nr 164.279.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 163.278.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 163.277.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 162.276.2018

 •  

Uchwała Nr 162.276.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 24 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 161.275.2018

 •  

Uchwała Nr 161.275.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 161.274.2018

 •  

Uchwała Nr 161.274.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 159.273.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 159.272.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 159.271.2018

 •  

Uchwała Nr 159.271.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie określenia ogólnych zasad rachunkowości dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 159.270.2018

 •  

Uchwała Nr 159.270.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 158.269.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 158.268.2018

 •  

Uchwała Nr 158.268.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 158.267.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 157.266.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 157.265.2018

 •  

Uchwała Nr 157.265.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 156.264.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 156.263.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 156.262.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 156.261.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 156.260.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 156.259.2018

 •  

Uchwała Nr 156.259.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyznania stypendiów Starosty Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 155.258.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 155.257.2018

 •  

Uchwała Nr 155.257.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 154.256.2018

 •  

Uchwała Nr 154.256.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku Pani Beacie Wydrych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 154.255.2018

 •  

Uchwała Nr 154.255.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 154.254.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 154.253.2018

 •  

Uchwała Nr 154.253.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik” w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 153.252.2018

 •  

Uchwała Nr 153.252.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 9 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 152.251.2018

 •  

Uchwała Nr 152.251.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 150.250.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 149.249.2018

 •  

Uchwała Nr 149.249.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 4 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 148.248.2018

 •  

Uchwała Nr 148.248.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru banku do lokowania wolnych środków

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 148.247.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 147.246.2018

 •  

Uchwała Nr 147.246.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 147.245.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 146.244.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 146.243.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 146.242.2018

 •  

Uchwała Nr 146.242.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 7 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 146.241.2018

 •  

Uchwała Nr 146.241.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego za 2017 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 146.240.2018

 •  

Uchwała Nr 146.240.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 145.239.2018

 •  

Uchwała Nr 145.239.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 145.238.2018

 •  

Uchwała Nr 145.238.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 145.237.2018

 •  

Uchwała Nr 145.237.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 145.236.2018

 •  

Uchwała Nr 145.236.2018
Zarządu Powiatu Leskiego Powiatu Leskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 144.235.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 142.234.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 142.233.2018

 •  

Uchwała Nr 142.233.2018
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 141.232.2018

 •  

Uchwała Nr 141.232.2018
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 141.231.2018

 •  

Uchwała Nr 141.231.2018
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Lesku

Przejdź do wpisu
Powrót