Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. XLVI.261.2022

 •  


Uchwała Nr XLVI.261.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2022–2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLVI.260.2022

 •  


Uchwała Nr XLVI.260.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLVI.259.2022

 •  


Uchwała Nr XLVI.259.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLVI.258.2022

 •  


Uchwała Nr XLVI.258.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2023 - 2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLVI.257.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLVI.256.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.255.2022

 •  


Uchwała Nr XLV.255.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.254.2022

 •  


Uchwała Nr XLV.254.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia apelu
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.253.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.252.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.251.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.250.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.249.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.248.2022

 •  


Uchwała Nr XLV.248.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2022 – 2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLV.247.2022

 •  


Uchwała Nr XLV.247.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIV.246.2022

 •  


Uchwała Nr XLIV.246.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.245.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.244.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.243.2022

 •  


Uchwała Nr XLIII.243.2022
Rady Powiatu  Leskiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.242.2022

 •  


Uchwała Nr XLIII.242.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.241.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.240.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.239.2022

 •  


Uchwała Nr XLIII.239.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg
w Lesku z/s w Baligrodzie

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.238.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.237.2022

 •  


Uchwała Nr XLIII.237.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2022 – 2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.236.2022

 •  


Uchwała Nr XLIII.236.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLIII.235.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLII.234.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLII.233.2022

 •  


Uchwała Nr XLII.233.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLII.232.2022

 •  


Uchwała Nr XLII.232.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLI.231.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLI.230.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLI.229.2022

 •  


Uchwała Nr XLI.229.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2022–2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XLI.228.2022

 •  


Uchwała Nr XLI.228.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 22 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.227.2022

 •  


Uchwała Nr XL.227.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.226.2022

 •  


Uchwała Nr XL.226.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.225.2022

 •  


Uchwała Nr XL.225.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.224.2022

 •  


Uchwała Nr XL.224.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2022 – 2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.223.2022

 •  


Uchwała Nr XL.223.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.222.2022

 •  


Uchwała Nr XL.222.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.221.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.220.2022

 •  


Uchwała Nr XL.220.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.219.2022

 •  


Uchwała Nr XXXIX.219.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.218.2022

 •  


Uchwała Nr XXXIX.218.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lesku

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.217.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.216.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.215.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.214.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.213.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.212.2022

Przejdź do wpisu
Powrót