Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. XL.203.2017

 •  

Uchwała Nr XL.203.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.202.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XL.201.2017

 •  

Uchwała Nr XL.201.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018 - 2030

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. Nr XL.200.2017

 •  

Uchwała Nr XL.200.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.199.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.198.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.197.2017

 •  

Uchwała Nr XXXIX.197.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018-2030

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.196.2017

 •  

Uchwała Nr XXXIX.196.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX.195.2017

 •  

Uchwała Nr XXXIX.195.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie promocji szybownictwa w Powiecie Leskim

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.194.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVIII.194.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.193.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVIII.193.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru firmy audytorskiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.192.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVIII.192.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2267R relacji Lesko-Jankowce-Glinne

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.191.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. Nr XXXVIII.190.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVIII.190.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.189.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVIII.188.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVIII.188.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVII.187.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVII.186.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVII.185.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVII.184.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVII.183.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVII.183.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVII.182.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.181.2017

 •  

 

Uchwała Nr XXXVI.181.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Leskim

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.180.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.179.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.178.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVI.178.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchowmości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.177.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVI.177.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.176.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXVI.175.2017

 •  

Uchwała Nr XXXVI.175.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXV.174.2017

 •  

Uchwała Nr XXXV.174.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIV.172.2017

 •  

Uchwała Nr XXXIV.172.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIV.173.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIV.171.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIV.170.2017

 •  

Uchwała Nr XXXIV.170.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIV.169.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.168.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.167.2017

 •  

Uchwała Nr XXXII.167.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S 19 na oodcinku Rzeszów - Barwinek

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.166.2017

 •  

Uchwała Nr XXXII.166.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.165.2017

 •  

DECYZJĄ NR P-II.4131.2.79.2017 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 24.05.2017 r. UNIEWAŻNIA SIĘ UCHWAŁĘ RADY POWIATU LESKIEGO

Nr XXXII.165.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.164.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.163.2017

 •  

Uchwała Nr XXXII.163.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik" w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. Nr XXXII.162.2017

 •  

Uchwała Nr XXXII.162.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.161.2017

 •  

Uchwała Nr XXXI.161.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.160.2017

 •  

Uchwała Nr XXXI.160.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wyboru nieetatowego Wicestarosty Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.159.2017

 •  

Uchwała Nr XXXI.159.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.158.2017

 •  

Uchwała Nr XXXI.158.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.157.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.156.2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.155.2017

 •  

Uchwała Nr XXXI.155.2017
Rady Powiatu w Lesku

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.154.2017

Przejdź do wpisu
Powrót