Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. XXXIII.198.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIII.197.2021

 •  


Uchwała Nr XXXIII.197.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIII.196.2021

 •  


Uchwała Nr XXXIII.196.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022-2030
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIII.195.2021

 •  


Uchwała Nr XXXIII.195.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXII.194.2021

 •  


Uchwała Nr XXXII.194.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 10 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.193.2021

 •  


Uchwała Nr XXXI.193.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.192.2021

 •  


Uchwała Nr XXXI.192.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia diet radnych powiatu
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.191.2021

 •  


Uchwała Nr XXXI.191.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.190.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.189.2021

 •  


Uchwała Nr XXXI.189.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.188.2021

 •  


Uchwała Nr XXXI.188.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.187.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXI.186.2021

 •  


Uchwała Nr XXXI.186.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.185.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.185.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ustalenia diet radnych powiatu
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.184.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.184.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.183.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.183.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.182.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.182.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.181.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.180.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.180.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.179.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.178.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.178.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.177.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.176.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.176.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.175.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.175.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.174.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.173.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.172.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.172.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXX.171.2021

 •  


Uchwała Nr XXX.171.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXIX.170.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.169.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.168.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.167.2021

 •  


Uchwała Nr XXVIII.167.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.166.2021

 •  


Uchwała Nr XXVIII.166.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.165.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.164.2021

 •  


Uchwała Nr XXVIII.164.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2030

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.163.2021

 •  


Uchwała Nr XXVIII.163.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.162.2021

 •  


Uchwała Nr XXVIII.162.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.161.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVIII.160.2021

 •  


Uchwała Nr XXVIII.160.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVII.159.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVI.158.2021

 •  


Uchwała Nr XXVI.158.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2030
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXVI.157.2021

 •  


Uchwała Nr XXVI.157.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.156.2021

 •  


Uchwała Nr XXV.156.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2021
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.155.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.154.2021

 •  


Uchwała Nr XXV.154.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.153.2021

 •  


Uchwała Nr XXV.153.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie powołania na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.152.2021

 •  


Uchwała Nr XXV.152.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.151.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.150.2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXV.149.2021

Przejdź do wpisu
Powrót