Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. XII.79.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XII.78.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XII.77.2019

 •  


Uchwała Nr XII.77.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XII.76.2019

 •  


Uchwała Nr XII.76.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2020-2043

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XII.75.2019

 •  


Uchwała Nr XII.75.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XI.74.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XI.73.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XI.72.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XI.71.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XI.70.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XI.69.2019

 •  


Uchwała Nr XI.69.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.68.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.67.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.66.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.65.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.64.2019

 •  


Uchwała Nr X.64.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.63.2019

 •  


Uchwała Nr X.63.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.62.2019

 •  


Uchwała Nr X.62.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.61.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. X.60.2019

 •  


Uchwała Nr X.60.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 25 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. IX.59.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. IX.58.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. IX.57.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. IX.56.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. IX.55.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. IX.54.2019

 •  

Uchwała Nr IX.54.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmienia uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2019.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.53.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.52.2019

 •  


Uchwała Nr VIII.52.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.51.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.50.2019

 •  


Uchwała Nr VIII.50.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2019-2043

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.49.2019

 •  


Uchwała Nr VIII.49.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.48.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.47.2019

 •  


Uchwała Nr VIII.47.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.46.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VIII.45.2019

 •  


Uchwała Nr VIII.45.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VII.44.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.43.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.42.2019

 •  


Uchwała Nr VI.42.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do Związku Samorządów Polskich

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.41.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.40.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.39.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.38.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.37.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. VI.36.2019

 •  


Uchwała Nr VI.36.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. V.35.2019

 •  


Uchwała Nr V.35.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leskim na lata 2019-2026”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. V.34.2019

 •  


Uchwała Nr V.34.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. V.33.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. V.32.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. V.31.2019

 •  


Uchwała Nr V.31.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. V.30.2019

Przejdź do wpisu
Powrót