Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. XXIII.131.2020

 •  


Uchwała Nr XXIII.131.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXIII.130.2020

 •  


Uchwała Nr XXIII.130.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXIII.129.2020

 •  


Uchwała Nr XXIII.129.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXIII.128.2020

 •  


Uchwała Nr XXIII.128.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2028

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXIII.127.2020

 •  


Uchwała Nr XXIII.127.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXII.126.2020

 •  


Uchwała Nr XXII.126.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXII.125.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXII.124.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.123.2020

 •  


Uchwała Nr XXI.123.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Powiatu Leskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lesku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.122.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.121.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.120.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.119.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.118.2020

 •  


Uchwała Nr XXI.118.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.117.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.116.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXI.115.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 114.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 113.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 112.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 111.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 110.2020

 •  


Uchwała Nr XX.110.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 109.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 108.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 107.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 106.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 105.2020

 •  


Uchwała Nr XVIII.105.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 104.2020

 •  


Uchwała Nr XVIII.104.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 103.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 102.2020

 •  


Uchwała Nr XVIII.102.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 101.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVII.100.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVII.99.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVII.98.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVII.97.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVII.96.2020

 •  


Uchwała Nr XVII.96.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVII.95.2020

 •  


Uchwała Nr XVII.95.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XVI.94.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XV.93.2020

 •  


Uchwała Nr XV.93.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XV.92.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XV.91.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XV.90.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XV.89.2020

 •  


Uchwała Nr XV.89.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 6 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.88.2020

 •  


Uchwała Nr XIV.88.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.87.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.86.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.85.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.84.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.83.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XIV.82.2020

 •  


Uchwała Nr XIV.82.2020
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2020-2043

Przejdź do wpisu
Powrót