Menu Podmiotowe menu ikonka

Biuro rzeczy znalezionych

  • 25 maja 2021 11:02

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH


Wydział Organizacyjny informuje mieszkańców Powiatu Leskiego, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) oraz art. 187 i 189 k.c. w Starostwie Powiatowym w Lesku funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych.

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Powiatu Leskiego przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

 Biuro swoją siedzibę ma przy ul. Rynek 1, pokój nr 308  i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
 Odbiór rzeczy znajdujących się w depozycie możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Jednocześnie informujemy, iż osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z najbliższym komisariatem Policji , a w przypadku zgubienia przedmiotóww środkach transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym - z właściwym zarządcą.
Dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i inne są niezwłocznie przekazywane do organów, które je wydały i nie znajdują się w depozycie Biura.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie  Powiatu Leskiego z wyjątkiem:
•    rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
•    sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
1. Jaka rzecz (przedmiot) zastał zgubiony, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także,
2. Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).


Informacje o znalezionych rzeczach:
•   e-mail: brz @ powiat-leski.pl
•   tel. 13 469 71 24 wew.  
 

Informacje i regulamin biura

Wzory dokumentów

Aktualny wykaz rzeczy

Stan na dzień 23.05.2021 r.


informuje, że jest w posiadaniu n/w zagubionych rzeczy i wzywa o ich
odebranie przez osoby do tego upoważnione (właścicieli) :
1. Telefony komórkowe marki Samsung
2. Telefony komórkowe marki Sony
3. Kamerka marki Sony
4. Telefon komórkowy marki LG
5. Jacht morski
6. Telefon komórkowy APPLE
7. Bransoleta
8. Telefon komórkowy marki I-PHON
9. Torebka damska
10. Pakiet rzeczy : sukienki, torebki, buty, sandały, koszula
11. Metalowe narzędzia
12. Torebki, golarki
13. Klucze do mieszkania
14. Telefon komórkowy
15. Portwel w kolorze czarnym
16. Portwel w kolorze czarnym
17. Telefon komórkowy
18. Saszetka sportowa z zawartością

Zgodnie z art. 187 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia dostarczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch
lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę
terminie.

Przejdź do wpisu
Powrót