Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

 WNIOSEK

(wydanie prawa jazdy, pozwolenia, zwrot zatrzymanego, przywrócenie cofniętego uprawnienia, wymiana dokumentu, wymiana wojskowego dokumentu, wymiana międzynarodowego prawa jazdy, wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzenia kwalifikacji, wymiana prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów)Pełnomocnictwo
 Oświadczenie - Zgoda rodziców (opiekunów)

 Wniosek o wydanie - przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

Przejdź do wpisu

DRUKI WPŁAT

Przejdź do wpisu
Powrót