Menu Podmiotowe menu ikonka

REJESTRACJA POJAZDÓW

  •  

UWAGA: Przy przerejestrowaniu pojazdu wymagana jest KARTA POJAZDU!
 


Wniosek o zarejestrowanie / wyrejestrowanie pojazdu  
 Oświadczenie - Bez tablic rejestracyjnychOświadczenie - Akcyza
 


Pełnomocnictwo
 Wniosek - Czsowe wycofanie pojazdu z ruchu
 Wniosek - Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych
 Wniosek o wydanie - Dowodu Rejestracyjnego, Wtórnika,  Karty Pojazdu, Tablicy Rejestracyjnej, Nalepki Kontrolnej na szybę.Wniosek o wydanie zatrzymanego Dowodu Rejestracyjnego
 Wniosek o dokonanie/wykreślenie wpisu HAK, LPG, L – nauka jazdy, TAXI, VATOświadczenie - dopisanie małżonka
 


Wniosek o dokonanie wpisu/skreślenia zestawu rejestrowego, przewłaszczenia części pojazdu, współwłaściciela
 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 

Przejdź do wpisu

DRUKI WPŁAT

  •  


DRUKI WPŁAT
 


 

Opłata rejestracyjna DR-PC - 68,50 zł

- dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe

 

Opłata rejestracyjna DR-ZL - 67,50 zł

- dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe

 

Opłata rejestracyjna TR-DR-PC-ZL- 111,50 zł

- tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe

 

Opłata rejestracyjna TR-DR-PC-ZL - 121,50 zł

- tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe

 

Opłata rejestracyjna TR-DR-PC-ZL - 161,50 zł

- tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe

 

Przejdź do wpisu
Powrót