Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 27 października 2023 11:03

W III kwartale 2023 r. Fundacja Pasieka zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:

- utworzyła dedykowaną dla Państwa stronę internetową - LIPIEC-WRZESIEŃ  2023 r. - 1.1.8.
Klinknięcie w logo przeniesie do strony

- prowadzi profil facebook, na którym umieszczane są treści o tematyce prawnej -  LIPIEC-WRZESIEŃ  2023 r.  - 1.1.7.

Fundacja Pasieka - profil Facebook

- prowadziła infolinię poradniczą i system komunikacji internetowej -  LIPIEC-WRZESIEŃ  2023 r.  - 1.1.8.

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) 8 artykułów prawnych - 1.1.4.

Przyjęcie i odrzucenie spadku, - LIPIEC 2023 R.1.2.4.

Eksmisja - LIPIEC 2023 R. - 1.2.1

HIPOTEKA – W JAKICH PRZYPADKACH JEST MOŻLIWA- SIERPIEŃ 2023 R.- 1.2.9

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej- SIERPIEŃ 2023 R. - 1.2.11.

Upadłość konsumencka – lekarstwem na długi? - SIERPIEŃ 2023 R.  - 1.2.8.

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych - SIERPIEŃ 2023 R. - 1.2.13.

WYPADEK PRZY PRACY – PRAKTYCZNE UWAGI -  WRZESIEŃ 2023 R. - 1.2.10.

Alimenty na małoletnich - WRZESIEŃ 2023 R.- 1.2.7.

Opracowała i udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook): - 1.1.4.
Kliknięcie w tytuł przeniesie do poradnika

- poradnik prawny dla seniorów - Poradnik dla Seniorów WRZESIEŃ 2023 R.  - 1.2.13.

- poradnik prawny - O wyższości umów o pracę nad innymi formami zatrudnienia - WRZESIEŃ 2023 R. - 1.2.10.

 
 

Na dedykowanej stronie Powiatu Leskiego (link w logo Powiatu) udostępniła 10  formularzy oraz wzorów pism do pobrania, przydatnych w życiu codziennym np. formularz reklamacji, umowa kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem itd. - WRZESIEŃ 2023 R. - 1.1.8. (10 sztuk wzorów o różnej tematyce) wzory:

Formularz odstapienia od umowy – wzór- 1.2.13.
Formularz reklamacji – wzór- 1.2.13.
Pełnomocnictwo dla męża – wzór - 1.2.3.
Pozew o separację – wzór- 1.2.3.
Rozwiązanie umowy o pracę – wzór - 1.2.10.

Umowa kupna – sprzedaży – wzór - 1.2.13.
Umowa najmu – wzór - 1.2.1.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór - 1.2.12.
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu – wzór - 1.2.12.
Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór - 1.2.10.

Przejdź do wpisu
  • 04 lipca 2023 05:44

 

Fundacja Pasieka w II kwartale 2023 r. zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:

- utworzyła dedykowaną dla Państwa stronę internetową:

- prowadzi profil facebook, na którym umieszczane są treści o tematyce prawnej:

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) filmik animowany zachęcający do skorzystania z nieodpłatnej pomocy


- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) 11 artykułów prawnych:

Zasiedzenie służebności przejazdu a ustanowienie drogi koniecznej

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Zniesławienie 

Omówienie kwestii nowych obowiązków sprzedawców w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2023 r. nowych zasad podawania promocji cenowych

Zmiany w kodeksie pracy - praca zdalna

Ochrona wizerunku człowieka (osoby niepublicznej) w mediach   

Prawo do zwierząt po rozwodzie małżonków

Reklamacja usług stomatologicznych 

Separacja - co, jak i kiedy? Opis procedury

Jak uniknąć spirali zadłużenia? - NOWE DZIAŁANIE CZERWIEC 2023 R.

Gwarancja a rękojmia - NOWE DZIAŁANIE CZERWIEC 2023 R.

 

Opracowała i udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook):
Kliknięcie w tytuł przeniesie do poradnika

- poradnik prawny dedykowany nauczycielom - Prawa i obowiązki nauczyciela

- przeprowadziła szkolenia prawne dla uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej:

Konkurs wiedzy prawnej

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku - 29.03.2023 r.   2 godz szkol.    

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku - 27.03.2023 r.    -    2 godz szkol.  
Zespół Szkół Leśnych w Lesku -  20.03.2023 r. -    2 godz szkol.  
 
-Zorganizowała i przeprowadziła konkurs z wiedzy prawnej dla uczniów z terenu Powiatu Leskiego - 19.05.2023 r.  
  • opracowanie regulaminu konkursu, opracowanie zestawu pytań konkursowych,
przekazanie zwycięzcy nagrody głównej (elektronicznej opaski xiaomi mi band) oraz gadżetów promocyjnych Powiatu Leskiego,

- opracowała, wydrukowała i kolportowała plakaty i ulotki promujące działalność Punktów nieodpłatnej pomocy:Przejdź do wpisu
  •  


REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ - II KWARTAŁ
Fundacja Rozwoji i Wsparcia "Pasieka"

 
II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ
1. Liczba i formy zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej - wypełnić, o ile w danym kwartale zadania takie były zrealizowane
1.1. Liczba zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej w kwartale, według ich form w tym:
1.1.1. wykłady  
1.1.2. warsztaty  
1.1.3. informatory i poradniki w wersji papierowej  
1.1.4. internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki w wersji elektronicznej 6
1.1.5. audycje w mediach  
1.1.6. publikacje w mediach  
1.1.7. kampania społeczna 1
1.1.8. inne formy 3
1.2. Tematyka zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanych w danym kwartale - podać liczbę przedsięwzięć z zakresu edukacji prawnej o danej tematyce (przypisać do każdej rubryki tematycznej liczbę przedsięwzięć realizowanych w danym kwartale; jeśli dane przedsięwzięcie obejmowało więcej niż jeden obszar tematyczny, można je wykazać jednocześnie w liczbach podawanych w kilku rubrykach)
1.2.1. lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych własnościowych  
1.2.2. przestępstwa i wykroczenia  
1.2.3. rodzina 1
1.2.4. dziedziczenie  
1.2.5. opieka i kształcenie  
1.2.6. własność rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, z wyłączeniem dziedziczenia  
1.2.7. świadczenia i zasiłki  
1.2.8. zadłużenia 1
1.2.9. roszczenia i zobowiązania finansowe  
1.2.10. zatrudnienie 1
1.2.11. zdrowie 1
1.2.12. urzędy i sądy  
1.2.13. inne 6

 


Przejdź do wpisu
  •  

Fundacja Pasieka - zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:

- utworzyła dedykowaną dla Państwa stronę internetową:

- prowadzi profil facebook, na którym umieszczane są treści o tematyce prawnej:

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) filmik animowany zachęcający do skorzystania z nieodpłatnej pomocy
 

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) 7 artykułów prawnych:
1.Zasiedzenie służebności przejazdu a ustanowienie drogi koniecznej

2.
Opieka naprzemienna nad dzieckiem

3. Zniesławienie


4. Omówienie kwestii nowych obowiązków sprzedawców w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2023 r. nowych zasad podawania promocji cenowych

5. Zmiany w kodeksie pracy - praca zdalna

6. Ochrona wizerunku człowieka (osoby niepublicznej) w mediach   


7. Prawo do zwierząt po rozwodzie małżonków - NOWE DZIAŁANIE  KWIECIEŃ 2023 r.

- poradnik prawny dedykowany nauczycielom - Prawa i obowiązki nauczyciela - NOWE DZIAŁANIE  KWIECIEŃ 2023 r.

- opracowała, wydrukowała i kolportowała plakaty i ulotki promujące działalność Punktów nieodpłatnej pomocy:

- przeprowadziła szkolenia prawne dla uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej:

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku - 29.03.2023 r.   - 2 godz szkol.    

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku - 27.03.2023 r.   -   2 godz szkol.  
Zespół Szkół Leśnych w Lesku -  20.03.2023 r. -   2 godz szkol.  

 

Przejdź do wpisu
  •  


REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ - I KWARTAŁ


II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ
1. Liczba i formy zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej - wypełnić, o ile w danym kwartale zadania takie były zrealizowane
1.1. Liczba zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej w kwartale, według ich form w tym:
1.1.1. wykłady  
1.1.2. warsztaty 6
1.1.3. informatory i poradniki w wersji papierowej  
1.1.4. internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki w wersji elektronicznej 7
1.1.5. audycje w mediach  
1.1.6. publikacje w mediach  
1.1.7. kampania społeczna 1
1.1.8. inne formy 2
1.2. Tematyka zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanych w danym kwartale - podać liczbę przedsięwzięć z zakresu edukacji prawnej o danej tematyce (przypisać do każdej rubryki tematycznej liczbę przedsięwzięć realizowanych w danym kwartale; jeśli dane przedsięwzięcie obejmowało więcej niż jeden obszar tematyczny, można je wykazać jednocześnie w liczbach podawanych w kilku rubrykach)
1.2.1. lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych własnościowych  
1.2.2. przestępstwa i wykroczenia 7
1.2.3. rodzina 1
1.2.4. dziedziczenie  
1.2.5. opieka i kształcenie  
1.2.6. własność rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, z wyłączeniem dziedziczenia  
1.2.7. świadczenia i zasiłki  
1.2.8. zadłużenia  
1.2.9. roszczenia i zobowiązania finansowe  
1.2.10. zatrudnienie 1
1.2.11. zdrowie  
1.2.12. urzędy i sądy  
1.2.13. inne 3
       
 
 
 

Przejdź do wpisu

EDUKACJA PRAWNA

  •  

Kwartalne zestawienie zadań z zakresu edukacji prawnej zrealizowanych przez Fundację Pasieka w IV kwartale 2022 r..

W IV kwartale 2022 r. Fundacja Pasieka zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) 4 artykuły prawne,

https://fundacjapasieka.pl/zakaz-wyprowadzania-psow-zakaz-czy-tylko-prosba/ PAŹDZIERNIK 2022

https://fundacjapasieka.pl/zniewaga/ PAŹDZIERNIK 2022

https://fundacjapasieka.pl/ochrona-dluznika-w-postepowaniu-egzekucyjnym/ LISTOPAD 2022

https://fundacjapasieka.pl/umowa-o-dozywocie-sposob-na-zapewnienie-opieki/ LISTOPAD 2022

- przeprowadziła geotargetowanie na kanale YouTube filmiku animowanego Uprawnienia konsumenta w zakresie reklamacji, LISTOPAD 2022

- umieściła publikacje prawne w lokalnych mediach internetowych - kampania społeczna GRUDZIEŃ 2022

- filmy edukacyjne – mini wykłady z profesjonalnym opracowaniem:

"Obowiązki i uprawnienia świadka" - autor adwokat Karol Grześkiewicz -  GRUDZIEŃ 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ESkxAHwm2Kg&t=79s

"Rozwód" - autor radca prawny Magdalena Grześkiewicz -  GRUDZIEŃ 2022

https://www.youtube.com/watch?v=SNIsFMTBD6Q&t=11s

---------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Pasieka - w ramach współpracy z Państwem w 2022 r. - zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:

- prowadziła profil facebook, na którym umieszczane są treści o tematyce prawnej,

https://www.facebook.com/FundacjaPasieka

- filmy edukacyjne – mini wykłady z profesjonalnym opracowaniem:

"Obowiązki i uprawnienia świadka" - autor adwokat Karol Grześkiewicz - NOWE DZIAŁANIE - GRUDZIEŃ 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ESkxAHwm2Kg&t=79s

"Rozwód" - autor radca prawny Magdalena Grześkiewicz - NOWE DZIAŁANIE - GRUDZIEŃ 2022

https://www.youtube.com/watch?v=SNIsFMTBD6Q&t=11s

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) profesjonalny filmik animowany zachęcający do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej,

https://www.youtube.com/watch?v=CGfzHEronIc

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) profesjonalny filmik animowany Uprawnienia konsumenta w zakresie reklamacji,

https://www.youtube.com/watch?v=aXU9hhaCfhY

- przeprowadziła geotargetowanie na kanale YouTube filmiku animowanego Uprawnienia konsumenta w zakresie reklamacji,

Film z zakresu edukacji prawnej wyświetlony został około 9.840 mieszkańcom Powiatu Leskiego, z czego aż 2.620 osób oglądnęło go w całości.
Oznacza to, że nasz animowany filmik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - jego atrakcyjna forma i trafny temat na tyle przyciągnęły uwagę widza, że duża część osób, pomimo możliwości przełączenia (jak większość reklam na YouTube), pozostawiła film do obejrzenia w  całości.

 

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) profesjonalny filmik animowany "Odszkodowanie z OC sprawcy":

https://www.youtube.com/watch?v=DRlhheQd_Yw

- utworzyła dedykowaną stronę dla samorządu lokalnego,

https://fundacjapasieka.pl/powiat-leski/

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) 16 artykułów prawnych,

https://fundacjapasieka.pl/praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-rozwodu/

https://fundacjapasieka.pl/odwolanie-do-sadu-w-postepowaniu-rentowym/

https://fundacjapasieka.pl/prawo-do-posiadania-broni-palnej/  

https://fundacjapasieka.pl/ochrona-konsumenta-a-ubezpieczenia-z-ufk/

https://fundacjapasieka.pl/postepowanie-przed-sadem-upadlosciowym/

https://fundacjapasieka.pl/roszczenie-o-zachowek-gdy-brak-juz-majatku-spadkodawcy/  

https://fundacjapasieka.pl/kontakty-z-dzieckiem-ograniczenie-i-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/

https://fundacjapasieka.pl/rower-rolki-hulajnoga-przepisy/

https://fundacjapasieka.pl/alimenty-od-dzieci-na-rodzica/

https://fundacjapasieka.pl/pobicie-a-udzial-w-bojce/

https://fundacjapasieka.pl/jak-zniesc-wspolwlasnosc-nieruchomosci/

https://fundacjapasieka.pl/podzial-majatku-malzenskiego/

https://fundacjapasieka.pl/zakaz-wyprowadzania-psow-zakaz-czy-tylko-prosba/

https://fundacjapasieka.pl/zniewaga/

https://fundacjapasieka.pl/ochrona-dluznika-w-postepowaniu-egzekucyjnym/

https://fundacjapasieka.pl/umowa-o-dozywocie-sposob-na-zapewnienie-opieki/

- umieściła publikacje prawne w lokalnych mediach internetowych - kampania społeczna - NOWE DZIAŁANIE - GRUDZIEŃ 2022

http://lesko24.pl/umowa-o-dozywocie-sposob-na-zapewnienie-opieki.html

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) PORADNIK PRAWNY - Uprawnienia najemcy mieszkania / pokoju - JĘZYK POLSKI

https://fundacjapasieka.pl/uprawnienia-najemcy-mieszkania-pokoju-poradnik-prawny/

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) PORADNIK PRAWNY - Uprawnienia najemcy mieszkania / pokoju - JĘZYK UKRAIŃSKI 

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) PORADNIK PRAWNY - Szczególne zasady zalegalizowania pobytu oraz przysługujące uprawnienia obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski uciekając przed konfliktem zbrojnym w tym kraju

https://fundacjapasieka.pl/szczegolne-zasady-zalegalizowania-pobytu-oraz-przyslugujace-uprawnienia-obywatelom-ukrainy-ktorzy-przybyli-do-polski-uciekajac-przed-konfliktem-zbrojnym-w-tym-kraju/

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) PORADNIK PRAWNY - Poradnik dla seniora 

https://fundacjapasieka.pl/nowy-poradnik-prawny-poradnik-dla-seniora/

- wydrukowała i kolportowała na terenie JST Informator prawny dla młodzieży (format A5, pełny kolor, papier kreda): 

- wydrukowała i kolportowała na terenie JST poradniki prawne (format A5, pełny kolor, papier kreda): 

Uprawnienia najemcy mieszkania / pokoju - JĘZYK POLSKI oraz

Uprawnienia najemcy mieszkania / pokoju - JĘZYK UKRAIŃSKI

 

- opracowała, wydrukowała i kolportowała plakaty i ulotki promujące działalność Punktów nieodpłatnej pomoc,

- przeprowadziła szkolenia prawne dla uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej:

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku - 11.04.2022 r. - 4 godz. szkol.

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku - 13.04.2022 r. - 2 godz. szkol. 

Zespół Szkół Leśnych w Lesku - 27.04.2022 r. - 2 godz. szkol. 

- zakupiła nagrody główne do konkursu z wiedzy prawnej oraz uzyskała patronat Starosty i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu,

- opracowała regulamin konkursu oraz testy konkursowe,

- zorganizowała i przeprowadziła Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Leskiego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 20.05.2022 r., oraz udostępniła relację na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook),

https://fundacjapasieka.pl/konkurs-z-wiedzy-prawnej-powiatu-leskiego/

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa kanałach dostępu (m.in. strona www, facebook) materiałów edukacyjnych lub linków do nich.

Przejdź do wpisu
Powrót