Menu Podmiotowe menu ikonka

 • 22 listopada 2023 16:18

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w km 3+693 – 4+645 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Myczkowce - przetarg 2".

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 07 grudnia 2023, godz 10:00
 
Termin otwarcia 07 grudnia 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
 • 08 listopada 2023 15:09

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych polegająca na dociepleniu i zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu jednospadowego na dach wielospadowy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 23 listopada 2023, godz 10:00
 
Termin otwarcia 23 listopada 2023, godz 12:00

 

Termin składania 28 listopada 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 28 listopada 2023, godz 12:00

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przejdź do wpisu
 • 07 listopada 2023 11:02

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w km 3+693 – 4+645 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Myczkowce

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 21 listopada 2023, godz 10:00
 
Termin otwarcia 21 listopada 2023, godz 12:00

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przejdź do wpisu
 • 16 października 2023 15:38

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024 - Przetarg 2″.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania 24 października 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 24 października 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
 • 04 października 2023 14:25

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 23 października 2023, godz 10:00
 
Termin otwarcia 23 października 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:


„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024".

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania 25 września 2023, godz 10:00
Termin otwarcia
25 września 2023, godz 12:00
 

Przejdź do wpisu
 •  

 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkurencyjności 
 
„Dostawa 20 zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lesku w związku z projektem grantowym pn. Cyfrowy Powiat realizowanym na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5554/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21” zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:
 

„Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku – przetarg 2”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 25 sierpnia 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 25 sierpnia 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:
 

Remont drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 1+570 – 2+200

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 24 sierpnia 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 24 sierpnia 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:
 

„Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 26 czerwca 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 26 czerwca 2023, godz 12:00
 

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:
 

„Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej ”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania 18 maja 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 18 maja 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:


„Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

 
Termin składania    28 marca 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 28 marca 2023, godz 12:00

Termin składania    3 kwietnia 2023, godz 10:00
Termin otwarcia    3 kwietnia 2023, godz 12:00

Przejdź do wpisu
Powrót