Menu Podmiotowe menu ikonka

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

  •  

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

kadencja 01.01.2021 - 31.12.2024 r.

 

 
1. Lucyna Otta - Przewodnicząca - przedstawieciel Powiatu Leskiego
2. Krzysztof Zapała - przedstawiciel Gminy Olszanica
3. Tadeusz Skowroński - przedst. Forum Związków Zawodow. Woj. Podkarpackiego
4. Jadwiga Orłowska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie w Krośnie
5. Mariusz Adamski - przedstawiciel NSZZ RI "Solidarność"
6. Adam Błaszczyk - przedstawiciel OPZZ Województwa Podkarpackiego
7. Andrzej Szelc - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie
8. Jacek Krawiec - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku

Przejdź do wpisu

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

  •  

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

kadencja 2022 - 2025

 

 

1. Andrzej Olesiuk - Starosta Leski – Przewodniczący

Członkowie Komisji :
1. Franciszek Krajewski  - Rada Powiatu w Lesku
2. Marek Małecki - Rada Powiatu w Lesku
3. Czesław Gawłowski - Starostwo Powiatowe w Lesku
4. Mateusz Semczak -  Miasto i Gmina Lesko
5. Jolanta Zdebik - Gmina Baligród
6. Tomasz Lasyk - Gmina Cisna
7. Krzysztof Zapała - Gmina Olszanica
8. Lucjan Matuszewski - Gmina Solina
9. kom. Marcin Kijowski - Komenda Powiatowa Policji w Lesku
10. asp. szt. Dariusz Górecki - Komenda Powiatowa Policji w Lesku
 

Przejdź do wpisu
Powrót