Menu Podmiotowe menu ikonka

AWARIA GEOPORTALU POWIATU LESKIEGO

 • 16 listopada 2023 11:49

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE AWARIA ZOSTAŁA USUNIĘTA

 

Z przyczyn technicznych niezależnych od Starosty Leskiego, informuję o braku możliwości korzystania ze strony Geoportalu powiatu leskiego do odwołania. Obecnie trwają prace polegające na usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności systemu.

Sebastian Zieliński
p.o. geodety powiatowego
Powiatu leskiego 

Przejdź do wpisu
 • 25 października 2023 12:58

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 10— w miejscowości Roztoki Dolne, gmina Baligród zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 492 z działkami sąsiednimi nr : 490/1, 489, 494, 493, 486 i 491/1.

Przejdź do wpisu
 • 19 października 2023 07:36

 

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 21.11.2023 r. o godz. 10:00 w miejscowości Glinne, gmina Lesko zostaną przeprowadzone czynności wyznaczania punktów granicznych nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 391, 393, 396 z działkami sąsiednimi nr: 390, 392, 394, 395, 397, 399 (obręb Glinne, gmina Lesko) oraz 296, 297/3, 943/1 (obręb Uherce Mineralne, gmina Olszanica)

 

Przejdź do wpisu
 • 19 października 2023 07:39

 

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 15.11.2023 r. o godz. 12:00 w miejscowości Mchawa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 471 z działkami sąsiadującymi.

Przejdź do wpisu
 • 16 października 2023 14:50

 

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 10.11.2023 r. o godz. 14:30 w miejscowości Smerek zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic działki nr 98/8 z działkami sąsiednimi nr 96/10, 97, 98/9, 98/10, 98/6, 98/1 i 96/5.

 

Przejdź do wpisu
 • 16 października 2023 14:47

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic – przyjęcia granic nieruchomości

Zawiadamia się, że w dniu 10.11.2023 r. o godz. 08:00 w miejscowości Mchawa zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic – przyjęcia granic nieruchomości działki nr 297/19 z działkami sąsiednimi nr 294, 297/3, 297/18, 303/1, 303/2 i 297/20.

Przejdź do wpisu
 • 06 października 2023 11:51

 


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 03.11.2023 r. o godz. 12:00 w miejscowości Jankowce zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 889 z działkami sąsiadującymi.

Przejdź do wpisu
 • 03 października 2023 14:20

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że od dnia 08.11.2023 r. do 11.11.2023 r. w danych obrębach ewidencyjnych: Lesko, Lesko Wola Postołowa, Huzele, Postołów, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic.

Czynności odbędą się na gruntach przedmiotowych działek w terminach wskazanych w skanie zawiadomienia

Przejdź do wpisu
 • 03 października 2023 14:47

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 26.10.2023 r. o godz. 9:00 w miejscowości Rudenka zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 312/1 z działkami sąsiadującymi nr 164, 312/3, 312/2

Przejdź do wpisu

Harmonogram prac

 •  


Harmonogram prac realizowanych w Powiecie Leskim
w ramach umowy nr IN.271.1.28.2023 z dnia 08.08.2023

Podniesienie jakości oraz dostosowanie baz danych BDOT500 oraz GESUT
do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru powiatu leskiego


ZOBACZ HARMONOGRAM 

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


 
Zawiadamia się, że w dniu 28.08.2023 r. o godz. 13:00 w miejscowości Lesko zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami nr 1311 z działkami sąsiadującymi nr 1310, 1056/8, 1296/10, 1296/17, 1296/9, 1319/2.

Przejdź do wpisu
 •  

 
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych
wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz.1390) oraz zgłoszeń pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku nr: GN.I.6640.1.817.2023, GN.I.6640.1.818.2023, GN.I.6640.1.816.2023 zawiadamiamy, że w ramach prac na terenie Nadleśnictwa Lesko w gminie: Solina, Lesko, Lesko-M odbędzie się wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, oraz ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją na działkach objętych niżej umieszczonym wykazem:

Przejdź do wpisu
 •  

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 17.08.2023 r. o godz. 11:00 w miejscowości Rybne zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami nr 249, 271 położonych w obrębie Rybne a działkami sąsiednimi nr 350/3, 272/3, 272/2, 272/1, 260, 259, 257, 256/2, 256/1, 255/2, 255/1, 254, 250/3, 248,261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266, 267, 269, 270.

Przejdź do wpisu
 •  

 

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 08.07.2023 r. o godz. 10:00 w miejscowości Lesko zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 638/1, a działkami nr 646, 647.
   

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 09.06.2023 r. o godz. 13:00 w miejscowości Lesko zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebegu granic między przedmiotową działką nr 1178/4 z działkami sąsiadującymi nr: 1210, 1180/9, 1180/10, 1179/1 1177/3, 1175/8, 1175/9.


Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości

Zawiadamia się, że w dniu 26.06.2023 r. o godz. 10:00 w miejscowości Baligród gm. Baligród zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic do projektu działki ewidencyjne nr 739/1, a działkami sąsiednimi nr: 737, 738, 739/9, 739/4, 739/5, 740.
 

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości

Zawiadamia się, że w dniu 26.06.2023 r. o godz. 08:00 w miejscowości Baligród gm. Baligród zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic do projektu działki ewidencyjne nr 734, a działkami sąsiednimi nr: 733, 740, 732, 730, 729, 728.

 

Przejdź do wpisu
 •  

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
 
Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków /tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 1390/ z dnia 2021.07.30 oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku, identyfikator zgłoszenia GN.1.6640.1.93.2023 zawiadamia się, że w dniu 08.05.2023r., o godz. 1400w miejscowości Żerni- ca Wyżna gmina Baligród zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieru­chomości stanowiącej współwłasność Janusza Słabik, Andrzeja Słabik i Anny Słabik oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 92/2 i 94 z działkami nr: 79/5, 83/1,92/1,93 położone w obrębie ewidencyjnym Żemica Wyżna Gmina Baligród oraz działki nr 719 i 720 w obrębie ewidencyjnym Baligród Gmina Baligród
 

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 13.04.2023 r. o godz. 09:00 w miejscowości Bystre gm. Baligród zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotowymi nieruchomościami nr 235/6 i 238/4 z działkami sąsiednimi nr: 67/1, 67/2, 224, 16/2, 238/3, 235/14.

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 15.02.2023 r. o godz. 09:00 w miejscowości Zawóz gm. Solina zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 120 z działkami sąsiednimi nr: 117, 119, 121, 137.

Przejdź do wpisu

Przerwa w pracy Wydziału Geodezji i Kartografii

 • 24 kwietnia 2023 12:44


W związku z pracami serwisowymi Wydział Geodezji i Kartografii w dniu 26.04.2023 r. (środa) będzie prowadził obsługę
do godziny 13:30
 

Przejdź do wpisu
Powrót