• 09 kwietnia 2021 11:29

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w obszarze: "Nad stawami" nr działki nr 206/8 i 206/9

GN.II.6840.2.11.2020 Lesko, dnia 10 lipca 2020 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

  • 09 kwietnia 2021 11:30

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w obszarze: „Nad stawami” działka nr 206/8÷206/12

GN.II.6840.2.11.2020                    Lesko, dnia 1 czerwca 2020 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu...

  • 09 kwietnia 2021 11:30

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Cena wywoławcza: 11 300,00 zł.; wadium: 1 200,00 zł. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1 w sali naradna parterze budynku o godz. 10:00. WARUNKI PRZETARGU 1)   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli w...