Menu Podmiotowe menu ikonka

 • 15 listopada 2023 07:39

Uchwała Nr 192.430.2023
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 13.11.2023 r.


w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2024 r.

SKAN UCHWAŁY ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 185.405.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 185.404.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 185.403.2023

 •  


Uchwała Nr 185.403.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 184.402.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 184.401.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 184.400.2023

 •  


Uchwała Nr 184.400.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie przyznania stypendiów Starosty Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 184.399.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 184.398.2023

 •  


Uchwała Nr 184.398.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 183.397.2023

 •  


Uchwała Nr 183.397.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 183.396.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 183.395.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 183.394.2023

 •  


Uchwała Nr 183.394.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 182.393.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 182.392.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 182.391.2023

 •  


Uchwała Nr 182.391.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 181.390.2023

 •  


Uchwała Nr 181.390.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania komisji
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. LI.291.2023

 •  


Uchwała Nr LI.291.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023–2030
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. LI.290.2023

 •  


Uchwała Nr LI.290.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 28 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 181.389.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.289.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.288.2023

 •  


Uchwała Nr L.288.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023–2030

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.287.2023

 •  


Uchwała Nr L.287.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.286.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.285.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.284.2023

 •  


Uchwała Nr L.284.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  Leskiego za rok budżetowy 2022
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.283.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. L.282.2023

 •  


Uchwała Nr L.282.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 181.388.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 181.387.2023

 •  


Uchwała Nr 181.387.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 181.386.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 180.385.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 179.384.2023

 •  


Uchwała Nr 179.384.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Leskiego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 179.383.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 179.382.2023

 •  


Uchwała Nr 179.382.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 179.381.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 179.380.2023

 •  


Uchwała Nr 179.380.2023
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego za 2022 rok
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 177.379.2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 177.378.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 177.377.2022

 •  


Uchwała Nr 177.377.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 9 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 176.376.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 176.375.2022

 •  


Uchwała Nr 176.375.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 175.374.2022

 •  


Uchwała Nr 175.374.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 175.373.2022

 •  


Uchwała Nr 175.373.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnych składników majątku
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 175.372.2022

 •  


Uchwała Nr 175.372.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 174.371.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 174.370.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 174.369.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 174.368.2022

 •  


Uchwała Nr 174.368.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 173.367.2022

 •  


Uchwała Nr 173.367.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku
 

Przejdź do wpisu
Powrót